Podmínky ochrany osobních údajů

Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše data před zneužitím. 

Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů, zejména v souvislosti s Vámi uzavřenou kupní smlouvu. Ochrana vašeho soukromí a vašich údajů je pro nás zcela zásadní, a proto dbáme jak na bezpečnost našich interních systémů, tak na výběr našich partnerů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “Nařízení GDPR”).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Keira-Prague s.r.o., se sídlem Sinkulova 329/48, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika. Naše IČO je 48039969 a jsme zapsáni v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15564.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro uzavření obchodní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje, např. jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje.

Jako primární identifikační údaj je pro nás emailová adresa.

Kdykoli navštívíte naše webové stránky, zaznamenávají se z bezpečnostních důvodů na náš server identifikační data (například IP adresa) a další informace (datum, čas, zhlédnutá stránka).

Naše stránky používají cookies, které vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje používáme výhradně ke statistickým účelům a zaručujeme vaši naprostou anonymitu. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek.

Kdo má přístup k údajům

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány firmou Keira-Prague s.r.o. a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Keira-Prague s.r.o.

Keira-Prague s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který má k osobním údajům v rámci spolupráce s firmou Keira-Prague s.r.o. přístup. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi největší zpracovatele, které Keira-Prague využívá, patří:

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 25194798

Seznam Sklik (Seznam.cz, a.s.), Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO: 26168685

Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977

Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko

Hotjar, ST Julians, STJ 1000, Malta

Expertia Digital s.r.o., Argentinská 1610/4, Praha 7, 170 00, IČO: 06032362

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů


Vaše osobní údaje potřebujeme pro splnění naší právní povinnosti při uzavření kupní smlouvy a dalších příbuzných služeb (registrace uživatele nebo rezervace zboží). Vaše osobní údaje dále můžeme zpracovávat například pro sledování marketingových analýz, nebo zasílání newsletterů.

Remarketing

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od společností Seznam.cz, a.s., Google Czech Republic, s.r.o., Facebook Ireland Limited. Ty nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamních sítích těchto společností.

Co když osobní údaje odmítnete poskytnout

Když odmítnete osobní údaje poskytnout, nemůžeme bohužel uzavřít kupní smlouvu.

Po jako dobu osobní údaje zpracováváme

Jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu 5 let, poté jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Některé osobní údaje jsou uchovávány také na základě zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních předpisů, kde je lhůta 10 let.

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Keira-Prague s.r.o. a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které Keira-Prague zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Keira-Prague s.r.o. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli Keira-Prague s.r.o., ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Keira-Prague s.r.o. potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Keira-Prague s.r.o. správně vyřídit vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Keira-Prague s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Keira-Prague s.r.o. nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Keira-Prague s.r.o. vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od Keira-Prague s.r.o. k jinému subjektu, kdy Keira-Prague s.r.o. předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

Dále mohou zákazníci Keira-Prague s.r.o. vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Keira-Prague s.r.o. neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně vašich práv se na nás obraťte na kontaktech níže.

Bezpečnost

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, ukládáme na servery našeho interního systému a eshopu. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat na e-shopu www.elmina.cz pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Keira-Prague s.r.o. pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Keira-Prague emailem na adresu elmina@elmina.cz, nebo doporučeným dopisem na adresu Keira-Prague s.r.o., Sinkulova 329/48, Nusle, 140 00 Praha 4,.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz